۱۴ مرداد ۱۴۰۰

مقالات ارتوپدی-مقالات انگلیسی ارتوپدی

مقالات ارتوپدی-مقالات انگلیسی ارتوپدی

در این پست سعی کردیم برترین مقالات ارتوپدی که به زبان انگلیسی هستند را برای شما دانشجویان آماده کرده ایم .در ادامه با ۱۸ مقاله همراه ما باشید.

 

Revision Single-Stage Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using an Anterolateral Tibial Tunnel

Revision Single-Stage Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using an Anterolateral Tibial Tunnel

Sohrab Keyhani, MD1 Behzad Hanafizadeh, MD2 René Verdonk, MD, PhD3
Mohammadreza Minator Sajjadi, MD4 Mehran Soleymanha, MD5

 

 دانلود مقاله


نتایج کوتاه مدت بازسازی آرتروسکوپیک همزمان ضایعات چند رباطی زانو

Short-Term Results of One Stage Arthroscopic Reconstruction of Multiligament-Deficient Knees1

Sohrab Keyhani, Mehran Soleimanha*, Ali Akbar EsmaieliejahSeyed Morteza Kazemi, Mohammad Reza Abbassian, Reza Rokni

Iranian Journal of Orthopaedic Surgery. 2008; 6(2):55-60

 دانلود مقاله


در رفتگی دو طرفه و غیر قرینه مفصل ران

 1. Asymmetrical Bilateral Traumatic Hip Joint Dislocation(Report of One Case)

Mehran Soleimanha, Kamran Asadi, Hossein Etehaad, Mohsen Vahid, Ali Karimi, Roya Moghaddam, Zahra Haghparast Ghadim Limudahi

Iranian Journal of Orthopaedic Surgery. 2011; 9 (1): 34-37

 دانلود مقاله


بررسی پیامد های درمانی فلج عصب رادیال به دنبال شکستگی هومروس با روش میکروسکوپی ترمیم عصب

 1. Functional outcomes of Radial Nerve Palsy Associated With Humeral Fracture Using Microscopic Nerve Repair Procedures

Mohammad reza Emamhadi, Mohsen Mardani Kivi, Mehran Soleymanha

Journal of Guilan University of Medical Sciences.Winter 2011-2012; 20(80):67-73

 دانلود مقاله


بررسی عوامل مرتبط با سر درد و کمر درد پس از بی حسی نخاعی در اعمال جراحی ارتوپدی

 1. Evaluation of Correlative Factor of Backache and Headache after Spinal Anesthesia in Orthopeadic Surgery

Mohammad Haghighi, Mohsen Mardani Kivi, abbas Sedighi nejad, Ali Mohammadzadeh, Hosein Etehad, Mehran Soleymanha, Ahmadreza Mirbolook

Journal of Guilan University of Medical Sciences.Jan2012; 21(82):67-73

 دانلود مقاله


بررسی میزان رضایتمندی شغلی -تحصیلی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 1. Assessment of Job-Education Satisfaction in Residents of Guilan University of Medical Sciences

Soleimanha M, Heydarzadeh A, Haghighi M, khoshrang, H Haghparast Z, Akbari M

Research in Medical Education, Guilan University of Medical Sciences.2013; 5 (1):45-51

 دانلود مقاله


سطح آگاهی پرستاران شاغل در بخش های ارتوپدی در ارتباط با بیماری استئوپورز

 1. Knowledge level of nurses employed in orthopedic units on osteoporosis disease

Mehran Solimanha, Kamran Asadi, Somayeh Shabani, Ahmadreza Mirblook, Ali Karimi, Ehsan Kazemnezhad

Holist Nurs Midwifery. 2014; 24 (2):25-32

 دانلود مقاله


نتایج بلند مدت درمان شکستگی تنه استخوان تیبیا به روش میله گذاری اینترامدولاری

 1. Long-term Results of Tibial Shaft Fractures Treated with Intramedullary Nailing

Mehran Soleymanha, Ahmadreza Mirbolook, Hossein Ettehad, Zahra Haghparast-Ghadim-Limudahi

Iranian Journal of Orthopaedic Surgery. 2014; 12(1):33-39

  دانلود مقاله


بررسی ۲۵۸۳ مورد ترومای حاد ارتوپدی

 1. A survey of 2582 cases of acute orthopedic trauma

Mehran Soleymanha, Mohammadreza Mobayen, Kamran Asadi, Alborz Adeli, Zahra Haghparast-Ghadim-Limudahi

Trauma Monthly.2014 November; 19(4):e16215.

 دانلود مقاله


تغییرات سطح سرمی ویتامین dدر طی بهبود شکستگی های تنه فمور و تیبیا

 1. Changes in the Serum Level of Vitamin D During Healing of Tibial and Femoral Shaft Fractures

Hossein Ettehad, Ahmadreza Mirbolook, Mehran Soleymanha, Fereshteh Mohammadi, Mohammadsadegh Mousavi, Hannan Ebrahimi, Ardeshir Shirangi

Trauma monthly. 2014 February; 19(1):e10946

 دانلود مقاله


پارامترهای abg و همودینامیک در طی تعویض مفصل سیمانی لگن در بیماران سالمند

 1. Hemodynamic and Arterial Blood Gas Parameters during Cemented Hip Hemiarthroplasty in Elderly Patients

Mehran Soleimanha, Abbas Sedighinejad, Mohammad Haghighi, Bahram Naderi Nabi, Ahmad Reza Mirbolook, Mohsen Mardani-Kivi

Arch Bone Jt Surg. 2014 Sep; 2(3):163-7

 دانلود مقاله


اثر منیزیم سولفات بر بلوکه کردن حس و حرکت شبکه عصبی آگزیلاری

 1. The Effect of Magnesium Sulfate on Motor and Sensory Axillary Plexus Blockade

Mohammad Haghighi, Mehran Soleymanha, Abbas Sedighinejad, Ahmadreza Mirbolook, Bahram Naderi Nabi, Mehdi Rahmati, Nasim Ashoori Saheli

Anasth Pain Med. 2015 March; 5(1):e21943.

 دانلود مقاله


بررسی شایستگی بالینی در دانشجویان پزشکی سال چهارم دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۰،یک گزارش کوتاه

 1. Survey of Clinical Competency in Fourth-year Medical Students of Guilan University of Medical Sciences in 2011:A Short Report

Mehran Soleymanha, Mirmohammad Jalali, Ahmadreza Mirblook, Hosein Etehad, Hamidreza Ahaki, Zahra Haghparast Ghadim Limodehi, Ali Poursafar

Journal of Rafsenjan University of Medical Sciences. 2015; 13 (8):731-736

 دانلود مقاله


آگاهی،نگرش و عملکرد زنان بالای ۴۵ سال در رابطه با پیشگیری از استئوپورز

 1. Osteoporosis knowledge , attitude and performance in over 45 years old women

Soleymanha M, Salari A, Dashti K

Iran Journal of Nursing (IJN). 2014; 27(90-91):120-130

 دانلود مقاله


بررسی همه گیرشناسی صنعتی دست در استان گیلان

 1. Epidemiological Survey of Industrial Hand Trauma in the Guilan Province

Mirbolook A.R, Asadi, Yousefzadeh Chabok Sh, Karimi A, Soleimanha M, Mousavi MS, Saghary S

Journal of Guilan University of Medical Sciences.2015; 23 (92):16-23

 دانلود مقاله


یک مورد لغزندگی اپی فیز سر فمور در ارتباط با کرانیوفارنژیوما

 1. Case of Slipped Capital Femoral Epiphysis in Association with Craniopharyngioma

Mehran Soleymanha, Ali Karimi, Seyed Mojtaba Mehrdad

Trauma Mon. 2015 August; 20(3): e25633

 دانلود مقاله


نتیجه درمان فیکساسیون اینترامدولاری با یک nail محکم قفل شده در شکستگی های تنه ی بازویی

 1. Treatment Outcome of Intramedullary Fixation with a Locked Rigid Nail in Humeral Shaft Fractures

Mohsen Mardani Kivi, Mehran Soleymanha, Zahra Haghparast-Ghadim-Limudahi

The Archive of Bone & Joint Surgery. 2016; 4(1): 47-51.

 دانلود مقاله


بررسی وضعیت انتقال خون در جراحی های ارتوپدی در یک مرکز تروما

 1. A Survey on Transfusion Status in Orthopedic Surgery at a Trauma Center

Mehran Soleimanha, Mohammad Haghighi, Ahmadreza Mirbolook, Abbas Sedighinejad, Mohsen Mardani-Kivi, Bahram Naderi-Nabi, Tahereh Chavoshi, Mehrnoosh Ghandili

 The Archive of Bone & Joint Surgery. 2016; 4(1): 70-74.

 دانلود مقاله


ترمیم آرتروسکوپیک ضایعه رمپ با استفاده از نمای پورتال خلفی _خارجی بین دیواره ای

 1. Arthroscopic allinside ramp lesion repair using the posterolateral transseptal portal view

Sohrab Keyhani, Jin Hwan Ahn, René Verdonk, Mehran Soleymanha*, Mohammadreza Abbasian

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016; 25 (2), 454-458.

 دانلود مقاله


فلپ زبانی شکل آپونوروزیس عضله سه سر بازو:یک روش جدید برای حل مشکل زخم در فیکساسیون شکستگی اوله کرانون

۱۹٫ Triceps Aponeurosis Tongue Shape Flap: A New Technique to Solve the Wound Problem in Olecranon Fracture Fixation

Mohamad Qoreishy, Ali Keipourfard*, Alireza Manafi Rasi, Ali Tahririan, Mehran Soleymanha

American Journal of Medical Case Reports, 2017, Vol. 5, No. 6, 166-170

 دانلود مقاله


مقایسه اضطراب و سطح رضایتمندی بیماران با شکستگی دیستال فمور در دو گروه داروهای ترکیبی(گاباپنتین ،سلکوکسیب،استامینوفن) و دارونما

۲۰٫ Comparison of the anxiety and satisfaction level of the patients under fracture plating treatment type c1 and c2 of distal femur in the two groups of combination drugs (gabapentin, celecoxib, and acetaminophen) and placebo

 Mehran Soleimanha, Amir Salari, Delale Khosousi, Ali Karimi, Mahdie Hemmati

Electronic Journal of General Medicine (Abbrev. Electron J Gen Med), 2018;15(3)

  دانلود مقاله


درمان آرتروسکوپیک سینوویت زانو:سینووکتومی کامل و خارج سازی سپتوم_نتایج میان مدت

۲۱٫ Arthroscopic Treatment of Diffuse Pigmented Villonodular Synovitis of the Knee: Complete Synovectomy and Septum Removal—Midterm Results

Sohrab Keyhani, Seyyed Morteza Kazemi, Jin Hwan Ahn, René Verdonk, Mehran Soleymanha*

Journal of Knee Surgery ,۲۰۱۸

  دانلود مقاله


دکتر مهران سلیمانها:

متخصص ارتوپدی – فوق تخصص جراحی زانو در رشت

تمامی حقوق سایت برای دکتر مهران سلیمانها محفوظ می باشد. طراحی و سئو توسط هیوا وب دیزاین